Źródło: Flickr - John Zebedee

Mini roller coaster w Wuppertalu

Historia komunikacji szynowej sięga XV-XVI wieku, gdy w podziemiach niemieckich kopalń używano wózków toczących się po drewnianych belkach, połączonych poprzeczkami. Na powierzchni ziemi kolej po raz pierwszy pojawiła się w Anglii, służąc przewozom przemysłowym. W późniejszych latach opracowano pierwszy projekt parowozu oraz lokomotywy elektrycznej, co diametralnie zmieniło postrzeganie i wykorzystanie kolei. Dziś transport szynowy to […]

torowisko-bezpodsypkowe

Nawierzchnie bezpodsypkowe panaceum na drgania i hałas

Członkostwo w Unii Europejskiej daje możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na modernizację i rozbudowę infrastruktury kolejowej. Warunkiem niezbędnym do uzyskania tych środków jest zapewnienie ochrony i poprawy stanu środowiska (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Stawiane bowiem dzisiaj wysokie wymagania przy modernizacji i rozbudowie linii kolejowych dotyczą nie tylko bezpieczeństwa ruchu, kluczowego zagadnienia w transporcie szynowym, […]

Foto: tines.pl

Kolej na matę

Ochrona środowiska i wynikające z niej normy prawne są przyczyną wzmożonej działalności na rzecz ograniczenia drgań w otoczeniu inwestycji kolejowych. Aby móc im sprostać stosuje się specjalne konstrukcje wibroizolacyjne w drogach szynowych. Ciągła modernizacja polskiej kolei, a także w dłuższej perspektywie czasu jej rozbudowa o linie dużych prędkości, spowoduje poprawę szybkości przemieszczania się pociągów na […]

maglev-1

Rekordzistka na poduszce

Rekordy świata to coś co chyba każdy z nas lubi. Szczególnie te związane z prędkością napawają optymizmem na polepszenie kondycji transportu na świecie. Nakreślają jednocześnie cel rozwoju, do którego wszyscy mamy nadzieję zmierzamy.  Jednym z takich cel jest ten obrany przez japońskie koleje. Trasa z Gdańska do stolicy Małopolski w godzinę? Dziś właściwie nie jesteśmy […]

Foto: designbuzz.com

Kolej non-stop

Trudno wyobrazić sobie pociąg, który właściwie nie zatrzymuje się na stacjach. Jednak taka koncepcja zrodziła się w umyśle projektanta Paula Priestmana. Wszystko po to by ograniczyć straty prędkości na postojach. Szybka kolej zdobywa coraz większe grono użytkowników w krajach wysoko rozwiniętych. Jest jednocześnie jedną z najbardziej rozwijanych metod transportu zbiorowego. Widać to gołym okiem. W […]

metro-warszawskie

EDILON Corkelast EBS – Blokowe podpory szynowe w otulinie

Blokowe podpory szynowe w otulinie EDILON Corkelast EBS są stosowane w bezpodsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zapewniają one sprężyste przenoszenie obciążeń od pojazdów szynowych i tłumienie drgań wywołanych ich przejazdem. W systemie tym szyny nie są przytwierdzone do podkładów belkowych, lecz do pojedynczych betonowych bloków podporowych zabudowanych w prefabrykowanych gniazdach betonowych lub stalowych przy użyciu sprężystej […]

ERS

System szyny w otulinie EDILON Corkelast ERS

  System szyny w otulinie (system ERS) to rozwiązanie mocowania szyn w konstrukcji bezpodsypkowej, które zastępuje klasyczne systemy przytwierdzenia szyn. Prefabrykowana, wylewana na mokro płyta żelbetowa z ukształtowanymi kanałami szynowymi lub konstrukcja podbudowy z wyodrębnionymi stalowymi kanałami szynowymi zastępuje tłuczeń i podkłady. Szyny mocowane są w kanałach szynowych masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej Edilon […]

System EDF

System EDF – system węzłów kotwiących

Edilon Direct Fastening System Charakterystyka systemu: – maksymalny nacisk osi 22,5 tony -stosowany z 2 lub 4 kotwami – sprężyste przenoszenie obciążeń – tłumienie drgań i hałasu – montaż „od dołu do góry” z wierceniem otworów i wklejaniem kotew lub „od góry do dołu” z zastosowaniem dybli na kotwach – zapewnienie izolacji elektrycznej – proste […]

przejazd kolejowy

Przejazdy kolejowe | Zintegrowana nawierzchnia torowo-drogowa EDILON LC-L

System Edilon LC-L na przejazdach kolejowych. Zintegrowana nawierzchnia kolejowo – drogowa na przejazdach typu Edilon LC-L (Edilon Level Crossing) Nawierzchnia typu Edilon LC-L (Level Crossing) dzięki zintegrowaniu nawierzchni kolejowej i drogowej jest skutecznym rozwiązaniem problemu nierównomiernego osiadania toru i jezdni, spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom nawierzchni układanych na przejazdach. Wyeliminowanie nierówności pionowych zwiększa bezpieczeństwo […]

mosty-stalowe

Wiadukty i mosty kolejowe

Wysokość konstrukcyjna nawierzchni szynowych na mostach ma szczególne znaczenie przy ich budowie i eksploatacji. Zastosowanie systemu szyny w otulinie (system ERS) umożliwia znaczne obniżenie wysokości konstrukcyjnej nawierzchni oraz samego obiektu mostowego. Zastosowanie systemu ERS na mostach stalowych pozwala na istotne skrócenie czasu montażu całych przęseł, które są wykonane poza placem budowy jako prefabrykowane segmenty z […]